Liên hệ với chúng tôi


Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu cần thiết.

Vựa Rơm Tuấn Đạt

Vựa rơm Tuấn Đạt nằm ở vị trí thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy giúp các đối tác thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 8am to 5pm

Thứ 7 8am to 2pm

Chủ Nhật - Nghỉ